Dưới đây là thông tin các khách sạn xung quanh địa điểm tổ chức . Nếu bạn có nhu cầu đặt phòng khách sạn, xin vui lòng gửi Mail về địa chỉ: res2@dmc.com.vn