CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ LỄ KỈ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP HỘI,
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC 
HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 19/10

8h – 11h

Chung kết cuộc thi cầu lông

Nhà thi đấu

11h – 1h

Ăn trưa

Nhà hàng

14h – 15h

Lễ kỉ niệm 55 năm thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam, khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích tốt

Hội trường khách sạn Royal Lotus

15h – 17h

Đại hội lần thứ IX Hội Y học dự phòng Việt Nam

Hội trường khách sạn Royal Lotus

18h – 21h

Gala Dinner

Nhà hàng

Ngày 20/10

8h – 11h30

Phiên toàn thể Hội nghị khoa học toàn quốc 2017

Hội trường khách sạn Royal Lotus

11h30 – 13h30

Ăn trưa

 

13h30 -17h00

 

Các phiên họp chuyên đề

Hội trường khách sạn Royal Lotus

Chuyên đề 1: Bệnh truyền nhiễm

Hội trường tầng 1

Chuyên đề 2: Bệnh không lây nhiễm

Hội trường tầng 2

Chuyên đề 3: Vi sinh y học

Hội trường tầng 1

Chuyên đề 4: Bệnh lây truyền từ động vật sang người

Hội trường tầng 1

Chuyên đề 5: Dinh dưỡng – vệ sinh môi trường – Chính sách y tế và các vấn đề YTCC khác

Hội trường tầng 2