Chương trình

Lễ Kỷ niệm 55 năm Thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam

Ngày 20/10/2017

Thời gian

Nội dung chương trình

Chịu trách nhiệm

7:30 – 8:00

Tiếp đón đại biểu

Chánh văn phòng Hội

8:00 - 8:05

Chào cờ - Quốc ca

Ban tổ chức

8:05 – 8:10

Giới thiệu đại biểu

Chánh văn phòng Hội

8:10 – 8:15

 

Đại diện UBND TP. Đà Nẵng phát biểu chào mừng

Đại diện lãnh đạo

TP. Đà Nẵng

8:15– 8:30

Báo cáo thành tích Hội 55 năm

Chủ tịch Hội

8:30 – 8:40

Giới thiệu lịch sử Hội YHDP VN

Phó chủ tịch Hội

8:40 – 8:50

Phát biểu đại diện Bộ Y tế

Đại diện BYT

8:50–9:10

Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen Tổng Hội Y học Việt Nam, Bằng khen BYT… cho Hội Y học dự phòng Việt Nam, chi Hội và hội viên của Hội.

Lãnh đạo BYT , Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội YHDP VN

9:10 – 9:20

Trao giải thưởng “ Hội Y học dự phòng Việt Nam” cho hội viên có đóng góp xuất sắc cho hoạt động của Hội

Chủ tịch Hội

9:20 – 9:30

Trao giải thưởng Cầu Lông của Hội Y học dự phòng Việt Nam

Lãnh đạo Hội

9:30 – 9:40

Trao giải Ảnh “ Sắc màu Y tế dự phòng”

Lãnh đạo Hội

9:40 – 10:00

Giải lao

Đại biểu