CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2017
Y HỌC DỰ PHÒNG - ĐỒNG HÀNH VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Thời gian

Bài trình bày

Người trình bày

(Dự kiến)

7h30 – 8h30

Đăng kí và tiếp đón đại biểu

Hội YHDP

8h30 – 8h45

Giới thiệu đại biểu

GS. Vũ Sinh Nam

Hội Y học dự phòng Việt Nam

8h45-8h55

Khai mạc Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Thanh Long

Thứ trưởng Bộ Y tế

Phiên toàn thể

8h55 – 9h10

Bệnh truyền nhiễm – Thành tựu và thách thức

Dr Lokki Wai

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

9h10 – 9h25

Bệnh không lây nhiễm – Gánh nặng và giải pháp can thiệp

PGS.TS Trần Đắc Phu

Cục trưởng Cục Y học dự phòng

9h25- 9h45

Giải lao

 

9h45 – 10h00

Vi sinh y học – Kháng kháng sinh, thành tựu trong y sinh học và vắc xin phòng bệnh

GS.TS Đặng Đức Anh

Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ

10h00– 10h15

Bệnh lây truyền từ động vật sang người – nguy cơ đại dịch

Dr. Mounts Anthony

Giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ

10h15 -10h30

Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm

PGS. TS. Lê Danh Tuyên

Viện trưởng Viện dinh dưỡng

10h30-10h45

Nước sạch và vệ sinh môi trường

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương

Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế

10h45-11h00

Chính sách y tế

TS. Trần Thị Mai Oanh

Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách y tế

11h00-11h30

Thảo luận

Chủ tọa

11h30 – 12h00

Kết luận

12h00 – 13h30

Ăn trưa

Các phiên chuyên đề

13h30 – 17h00

Chuyên đề 1: Bệnh truyền nhiễm

(Các báo cáo sẽ được cập nhật sau)

13h30 – 17h00

Chuyên đề 2: Bệnh không lây nhiễm

(Các báo cáo sẽ được cập nhật sau)

13h30 – 17h00

Chuyên đề 3: Nước sạch và vệ sinh môi trường

(Các báo cáo sẽ được cập nhật sau)

13h30 – 17h00

Chuyên đề 4: Bệnh lây truyền từ động vật sang người, vi sinh y học

(Các báo cáo sẽ được cập nhật sau)

13h30 – 17h00

Chuyên đề 5: Chính sách y tế và các vấn đề YTCC khác

(Các báo cáo sẽ được cập nhật sau)